Cerato – for den som ikke stoler på sin egen dømmekraft

Cerato

Cerato er for de, der ikke har tillit til deres egen dømmekraft, når der skal treffes beslutninger. De vet faktisk godt, hvad de ønsker og behøver, men selv om de har masser af indre visdom og kan være meget intuitive, søker de konstant råd og bekreftelse fra andre og vil – selv om det er feil – følge andres råd i stedet for å stole på seg selv. Når de er syke, vil de prøve en mengde behandlingsformer og meget medisin, som de har fått anbefalt av andre.

Positiv kvalitet av Cerato ses hos de, som stoler på sin egen indre visdom og følger den. Roligt, sikkert og beslutsomt er de i stand til å følge deres sanne kall i livet.

Centaury- for den som ikke kan si nei

CentauryCentaury er for personer, som har vanskelig for å si nei. De lar seg utnytte og tyrannisere av andre. De er normalt fryktsomme, rolige og ret passive med ringe viljestyrke. Ivrige etter å behage, de gir etter for andre av underdanighet mer enn av vilje til samarbeide. Selvom de er utilfredse med tingenes tilstand, undertrykker de deres egne ønsker og kald, hellere enn å risikere en konfrontation. De er ivrige efter å \»gøre det riktige\», de bliv let påvirket av, hvad andre folk dikterer dem. Da de drenes af andre og ikke er i kontakt med deres eget selvværd, blir de lett trøtte og energiforladte.

Den positive kvalitet ved Centaury ses hos folk, som tjener villig uten å være påtrengende, men også uten å fornekte egne behov. De kan gi uttrykk for og forsvare egne meninger og klarer sig godt i forsamlinger. Frem for alt er de i kontakt med, hva de ønsker og kan nu følge deres egen vei med beslutsomhet og energi, uden å hemmes av andres meninger

Mestringsfølelse

SmileyI dag har jeg redigert ferdig sidene om AuraTransformation™. Og teksten har blitt flytende og lett å forstå. Det har også kommet opp et par undersider med mer innformasjon om metoden. Hadde planer om at legge et spesielt bilde inn på siden med fordeler med en AuraTransformation™ men det ble alt for bredt, trengte et smalt bilde. Fikk ikke redigert bilde i bildebehandlingen i WordPress. Nei vel, tenkte jeg, det er heller ikke så viktig i dag, kan komme tilbake til det siden. og plutselig fikk jeg ideen til å gå til det oppringddelige bildekilden og redigere det og vupti så var bildet på plass.

Det er helt fantastisk å oppleve den mestringsgleden jeg har ved det. Både at få teksten vel skrevet og bildet helt på topp. Suverent med mestringsopplevelser.

 

Agrimony

Agermåne-AgrimonyPersoner, der har behov for Agrimony virker ofte ubekymret og muntre, men bak  deres \»livsglede\» er engstelse, bekymring og indre smerte, som de prøver å  skjule for sig selv og andre. De spøker med deres problemer, da de ikke vil  vise deres frykt. De kan liker ikke å være alene og er meget sosiale, da de  søker selskap eller avledning. De prøver å ignorere livets mørkesider, og  fortrekker å se lyst på tingene frem for at ta en konfrontasjon. De kan  også ha søvnproblemer på grund af tankemyller. (se også White Chestnut  (Hestekastanie)).

Den positive kvalitet ved Agrimony ses hos dem, der er ekte muntre og gode kammerater. De uttrykker deres inderste følelser åpent, og kan akseptere at livet også har mindre behagelige sider. Deres munterhed stammer fra en ekte selverkennelse og indre glede, de ser problemene i rette perspektiv og er diplomatiske fredsmakere.