Cerato – for den som ikke stoler på sin egen dømmekraft

Cerato

Cerato er for de, der ikke har tillit til deres egen dømmekraft, når der skal treffes beslutninger. De vet faktisk godt, hvad de ønsker og behøver, men selv om de har masser af indre visdom og kan være meget intuitive, søker de konstant råd og bekreftelse fra andre og vil – selv om det er feil – følge andres råd i stedet for å stole på seg selv. Når de er syke, vil de prøve en mengde behandlingsformer og meget medisin, som de har fått anbefalt av andre.

Positiv kvalitet av Cerato ses hos de, som stoler på sin egen indre visdom og følger den. Roligt, sikkert og beslutsomt er de i stand til å følge deres sanne kall i livet.

Centaury- for den som ikke kan si nei

CentauryCentaury er for personer, som har vanskelig for å si nei. De lar seg utnytte og tyrannisere av andre. De er normalt fryktsomme, rolige og ret passive med ringe viljestyrke. Ivrige etter å behage, de gir etter for andre av underdanighet mer enn av vilje til samarbeide. Selvom de er utilfredse med tingenes tilstand, undertrykker de deres egne ønsker og kald, hellere enn å risikere en konfrontation. De er ivrige efter å \»gøre det riktige\», de bliv let påvirket av, hvad andre folk dikterer dem. Da de drenes af andre og ikke er i kontakt med deres eget selvværd, blir de lett trøtte og energiforladte.

Den positive kvalitet ved Centaury ses hos folk, som tjener villig uten å være påtrengende, men også uten å fornekte egne behov. De kan gi uttrykk for og forsvare egne meninger og klarer sig godt i forsamlinger. Frem for alt er de i kontakt med, hva de ønsker og kan nu følge deres egen vei med beslutsomhet og energi, uden å hemmes av andres meninger

Intuisjonen hjelper til

Onsdag, denne uka, var jeg på butikken for å handle billig fisk. Sædvanligvis handler jeg ikke på onsdag men det var bare den dagen tilbuddet var, så da måtte jeg jo reise. Jeg har med meg en kort handleliste hvor det også står et par andre ting og mens jeg er på butikken tenker jeg at jeg kan handle til helgen selvom det er onsdag! Det betyr så at handlelisten er ukomplett. Får en impuls til at kjøpe kaffe men tenker da at vi kjøpte 2 poser i siste uke så vi har sikkert rikelig. Da jeg kommer hjem oppdager jeg at vi nesten er tom for kaffe! Søren også, hvorfor overhørte jeg nå min impuls og intuisjon. Min erfaring sier meg at jeg får impulser når jeg er på butikken og jeg har som regel rett. Det er i de tilfeller hvor jeg begynner å stille spørsmål og resonnere logisk at det går galt!

Intuisjonen eller magefølelsen er en fantastisk hjelper, når vi velger å lytte til den. Både ved de større beslutninger og ved de mindre daglige hendelser. Jeg har ofte impulser som forteller meg hva som er mest riktig. Enten det er for ekselmpelvis å vente med å ta en telefon, bytte rundt på arbeidsoppgaver, lage litt ekstra middag eller kjøpe en Smileybestemt vare.  Det krever trening å lytte til intuisjonen. Hvis man har vært vant med utelukkende å bruke logisk tankegang kan intuisjonen lukkes ned. den blir jo ikke hørt likevel. Da må man trene den opp igjen, på samme måte som en muskel som ikke har vært i bruk på lang tid. Med trening vil intuisjoen bli sterkere. Den eneste forutsetning er at vi velger at lytte til den.

Mestringsfølelse

SmileyI dag har jeg redigert ferdig sidene om AuraTransformation™. Og teksten har blitt flytende og lett å forstå. Det har også kommet opp et par undersider med mer innformasjon om metoden. Hadde planer om at legge et spesielt bilde inn på siden med fordeler med en AuraTransformation™ men det ble alt for bredt, trengte et smalt bilde. Fikk ikke redigert bilde i bildebehandlingen i WordPress. Nei vel, tenkte jeg, det er heller ikke så viktig i dag, kan komme tilbake til det siden. og plutselig fikk jeg ideen til å gå til det oppringddelige bildekilden og redigere det og vupti så var bildet på plass.

Det er helt fantastisk å oppleve den mestringsgleden jeg har ved det. Både at få teksten vel skrevet og bildet helt på topp. Suverent med mestringsopplevelser.

 

Agrimony

Agermåne-AgrimonyPersoner, der har behov for Agrimony virker ofte ubekymret og muntre, men bak  deres \»livsglede\» er engstelse, bekymring og indre smerte, som de prøver å  skjule for sig selv og andre. De spøker med deres problemer, da de ikke vil  vise deres frykt. De kan liker ikke å være alene og er meget sosiale, da de  søker selskap eller avledning. De prøver å ignorere livets mørkesider, og  fortrekker å se lyst på tingene frem for at ta en konfrontasjon. De kan  også ha søvnproblemer på grund af tankemyller. (se også White Chestnut  (Hestekastanie)).

Den positive kvalitet ved Agrimony ses hos dem, der er ekte muntre og gode kammerater. De uttrykker deres inderste følelser åpent, og kan akseptere at livet også har mindre behagelige sider. Deres munterhed stammer fra en ekte selverkennelse og indre glede, de ser problemene i rette perspektiv og er diplomatiske fredsmakere.

Introduksjon av Lifewave energi- og helseplastre

Hadde en flott kveld i går med introduksjon av Lifewave energiplastre. Forskjellige styrketest ble prøvd. Det var overraskelse i ansikter da der var umiddelbar reaksjon på plastrene. Det ble forklart hva de enkelte plastre er velegnet for og hvordan man plasserer de og hvilke muligheter der er for kjøp og inntektsmuligheter. Et mulig homeparty ble også diskutert. En riktig vellykket og trivelig kveld hvor tiden gikk veldig fort.