Gestaltveiledning

Vær trygg på din egenverd som en enestående, vidunderlig og elsket del av skaperverket. Du kan ikke kopieres. Det er dette som er grunnlaget for din selvfølelse. Ingen og intet kan ta dette fra deg.

 

  • Opplever du stress, angst eller uro?
  • Har du vansker i dine relasjoner til andre mennesker?
  • Står du fast i egen utvikling?

I gestaltveiledning er samtale utgangspunktet for å bli bevisst egne tanker, følelser og reaksjonsmønstre. Gjennom økt bevissthet vil du kunne få kunnskap om hvordan du håndterer dine utfordringer og oppnår dine mål. Du kan få klarhet i egne ressurser, behov og ønsker samt minske eller fjerne mentale blokkeringer.

Resultatet blir mer overskudd, glede og handlekraft. Du vil også kunne ta i bruk mer av deg selv.

En samtale varer ca. 1 time.