Bachs blomstermedisin

Når vi føler velvære, er glade og positive, er også helsen bedre.Vi får mer ut av livet og har mer å gi til venner og familie.

Sødæble-Crap AppleMen mye kan skje og noen ganger kan vi trenge ekstra hjelp til å holde oss i balanse og til å bevege oss fremover. Nyere forskning på sammenhengen mellom følelser og immun-forsvar støtter det synet at følelsesmessig tilstand og fysisk helse henger sammen. Stadig flere medisinske eksperter er nå enige om at et sunt sinn virkelig fører til en sunn kropp. Bachs blomsterremedier kan hjelpe deg til å få mer kontroll på hvordan du føler deg, og dermed få mer ut av livet.

Hva er Bachs blomstermedisin?

        «Sunnhet er vor fødselsrett. Det er den fullkomne forening mellom sjel, sinn og kropp. Det er ikke et uoppnåelig ideal, men noe så enkelt og naturlig, at mange av oss har oversett det.»  Dr. Edward Bach.

Dr. Bach oppdaget 38 remedier hvor hver enkelt remedie sikter på å avbalansere en spesifikk følelsesmessig og mental tilstand. Dessuten utviklet han en kombinasjon av fem av remediene beregnet til vanskelig og krevende situasjoner, som han kalte Rescue(Nødhjelpsremedie). 37 av de 38 remedier er basert på ville blomster fra planter, buske og treer. Unntakelsen, Rock Water(Kildevann) er laget av vann fra en naturlig kilde med helbredende egenskaper.

Hvordan virker de?

Disse blomsterremedier virker ved at behandle individet, ikke sykdommen eller dennes symptomer. De virker spesielt på de følelsesmessige områder hos den berørte person. Derfor kan to mennesker med sammen lidelse f.eks. gikt ha behov for helt forskjellige remedier. Den ene kan resignere overfor lidelsen, den andre er utålmodig. Derfor vil det være forskjellige remedier de skal bruke i de enkelte tilfellene.  Remedier virker ikke ved å undertrykke negative følelser. Snarere ved at omdanne dem dem til positive, og stimulere vår iboende muligheter for å helbrede oss selv og vitalisere den fysiske kroppen. Det gir grunnlag for å bekjempe sykdom og stress.Tusindgylden-Centaury

Man behøver ikke være syk for å kunne ha nytte av remediene. Mange av oss gjennomlever tider med vanskeligheter og utmattelse. Negativiteten kan snike seg inn i disse perioder. Remediene er uvurderlige til å gjenopprette balansen før fysiske symptomer oppstår.