Yoga

MediYoga_Edu_BadgeMediYoga® – Medisinsk Yoga

MediYoga – Medisinsk Yoga er korte, enkle yogaprogram kombinert med dypt virkende meditasjon som en integrert helhet. Det er en rolig, avspennende og dyptgående yoga, hvor fysiske øvelser kombineres med puste – og konsentrasjonsteknikker.  Dette kan gi dyp og energimessig balanse på alle plan.

Medisinsk yoga er et utpreget terapeutisk system som kan anvendes av alle, også som rehabilitering for grupper med ulike behov, for ekspempel spiseforstyrrelser, utbrenthet, ulike former for ryggproblemer, hjertelidelser, søvnforstyrrelser, migrene, asmatikere, parkinsom m.m. Alle øvelser utføres alltid med utgangspunkt i individets evne og kapasitet. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan delta i utøvelsen av Medisinsk Yoga.

Yogaen gir smidig og utholdende muskulatur, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et sterkere, mer utholdende nervesystem, balanserer høyre og venstre hjernehalvdel mot hverandre, forbedrer søvnen – og mye mer.

MediYoga instrueres utelukkende av personer med medisinsk kompetanse.

Man trenger ikke ha helseplager for å ha nytte av medisinsk yoga. De fleste likevel opplever å få mer energi, bedre konsentrasjon, bedre søvn og å være mindre reaktiv (styrt av følelsene) når yoga utøves jevnlig. Man blir bedre i stand til å kjenne på hva man har behov for og hvordan man tar best vare på seg selv.

Hva er terapeutisk yoga?

Yoga som terapi er yoga som et redskap for å redusere eller fjerne sykdom og plager. Eksempler på tilstander der MediYoga har hatt dokumentert effekt er plager i muskel-/skjelettsystemet, smerteproblematikk, spiseforstyrrelser, rytmeforstyrrelser i hjertet, hjertesvikt, høyt blodtrykk, MS, Parkinson, hjerneslag, psykiske plager og søvnforstyrrelser. Yoga kan være et supplement til medisinsk behandling.

Undervisningen foregår både i gruppe og som individuell konsultasjon. I en privat konsultasjon i Medisinsk Yoga vil du  få skreddersydd et yogaprogram med øvelser, spesielt for deg, ut fra dine behov, utfordringer og egne ønsker.

Les reportasje i Smaalenenes Avis her

Les spørsmål om Mediyoga her