Intuisjonen hjelper til

Onsdag, denne uka, var jeg på butikken for å handle billig fisk. Sædvanligvis handler jeg ikke på onsdag men det var bare den dagen tilbuddet var, så da måtte jeg jo reise. Jeg har med meg en kort handleliste hvor det også står et par andre ting og mens jeg er på butikken tenker jeg at jeg kan handle til helgen selvom det er onsdag! Det betyr så at handlelisten er ukomplett. Får en impuls til at kjøpe kaffe men tenker da at vi kjøpte 2 poser i siste uke så vi har sikkert rikelig. Da jeg kommer hjem oppdager jeg at vi nesten er tom for kaffe! Søren også, hvorfor overhørte jeg nå min impuls og intuisjon. Min erfaring sier meg at jeg får impulser når jeg er på butikken og jeg har som regel rett. Det er i de tilfeller hvor jeg begynner å stille spørsmål og resonnere logisk at det går galt!

Intuisjonen eller magefølelsen er en fantastisk hjelper, når vi velger å lytte til den. Både ved de større beslutninger og ved de mindre daglige hendelser. Jeg har ofte impulser som forteller meg hva som er mest riktig. Enten det er for ekselmpelvis å vente med å ta en telefon, bytte rundt på arbeidsoppgaver, lage litt ekstra middag eller kjøpe en Smileybestemt vare.  Det krever trening å lytte til intuisjonen. Hvis man har vært vant med utelukkende å bruke logisk tankegang kan intuisjonen lukkes ned. den blir jo ikke hørt likevel. Da må man trene den opp igjen, på samme måte som en muskel som ikke har vært i bruk på lang tid. Med trening vil intuisjoen bli sterkere. Den eneste forutsetning er at vi velger at lytte til den.

Mestringsfølelse

SmileyI dag har jeg redigert ferdig sidene om AuraTransformation™. Og teksten har blitt flytende og lett å forstå. Det har også kommet opp et par undersider med mer innformasjon om metoden. Hadde planer om at legge et spesielt bilde inn på siden med fordeler med en AuraTransformation™ men det ble alt for bredt, trengte et smalt bilde. Fikk ikke redigert bilde i bildebehandlingen i WordPress. Nei vel, tenkte jeg, det er heller ikke så viktig i dag, kan komme tilbake til det siden. og plutselig fikk jeg ideen til å gå til det oppringddelige bildekilden og redigere det og vupti så var bildet på plass.

Det er helt fantastisk å oppleve den mestringsgleden jeg har ved det. Både at få teksten vel skrevet og bildet helt på topp. Suverent med mestringsopplevelser.