Hvordan foregår en BodySense behandling

Hvordan foregår en behandling/konsultasjon?

Konsultasjonen begynner med en samtale om grunnen til at du kommer og hva du vil ha hjelp og støtte til. Siden går du litt frem og tilbake på gulvet, hvor du sammen med terapeuten finner ut av hva kroppen vil fortelle, hvor der er spenninger eller hvor din kropp har behov for mer bevegelse.

Informasjonen bestemmer hvilke/hvilken metode som vil hjelpe deg best. Myk kroppsbehandling er ofte den dominerende metoden. Etter behandlingen går du noen runder over gulvet for å legge merke til de positive forandringer i kroppen. Kanskje har du fått mer tyngde i beina, bedre bevegelse i hofte eller skulder eller kanskje smerter har blitt mindre eller helt forsvunnet.

Behandlingen skjer utenpå klærne og tar 1-1½ time.

Hva kan BodySense avhjelpe?

Mennesker som oppsøker BodySense kommer med ulike problemstillinger og vanskeligheter av fysisk og/eller mental karakter. Eks. stress, rygg- og skulderproblemer, hodepine, nakkespenninger, fordøyelsesproblemer, menstruasjonssmerter og mellommenneskelige utfordringer. Behandlingen tilpasses hver enkelt menneske og kan være forskjellig fra gang til gang.

Hvorfor kan vi ha behov for hjelp?

Alle opplevelser vi har vært med på, husker kroppen. De positive viser seg som kraft og energi, de negative som spenninger og blokkeringer. Selv om vi mentalt har fortrengt opplevelsene husker kroppen. Kroppen besitter stor visdom og hvis vi lytter vil den tydelig fortelle hva vi har behov for, hva som er godt for oss og hvordan vi skal ta vare på oss selv.

Av ulike grunner tar vi ikke kroppens signaler på alvor. Opplevelser og erfaringer tidlig i livet kan ha gjort det vanskelig å stole på kroppens informasjon. Kanskje har vi ikke blitt møtt og sett som det unike vesen vi er og har lært oss at bare ved å tilfredsstille andres behov kan vi være verdifulle.

Mennesket har et sterkt overlevelsesinstinkt og vi vil gjøre hva vi behøver for å føle oss trygge. Så hvis vi ikke for lov å føle hva vi virkelig føler, biter vi tennene sammen og fortrenger følelsen. Spenningene lagres i kroppens organer, muskler og ledd og kan på lengre sikt gi smerter, stivhet, lav selvtillit og negativ selvoppfattelse. Det er her vi kan ha behov for hjelp. Ved å bli møtt på en respektfull og imøtekommende måte kan vi igjen lære oss å lytte til kroppen og få større bevissthet om hvem vi er.